loading

Sách, tuyển tập

Tiên điền tế văn / Võ Vinh Quang chủ biên

Tác giả : Võ Vinh Quang chủ biên

Nhà xuất bản : Nxb. Nghệ An

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Nghệ An

Mô tả vật lý : 354 tr. ; 24 cm

Số phân loại : 398.0959743

Chủ đề : 1. Nghi lễ và nghi thức đám tang -- Việt Nam -- Hà Tĩnh -- Tiên Điền. 2. Văn hóa dân gian -- Việt Nam -- Hà Tĩnh -- Tiên Điền. 3. Văn tế -- Việt Nam -- Hà Tĩnh -- Tiên Điền. 4. Tiên Điền (Hà Tĩnh, Việt Nam) -- Đời sống xã hội và tập quán. 5. Tiên Điền (Hà Tĩnh, Việt Nam) -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3956/2022
(6525/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top