loading

Sách, tuyển tập

Đồng chí Lê Thanh Nghị - Nhà chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh / Phạm Thị Thịnh chịu trách nhiệm nội dung

Tác giả : Phạm Thị Thịnh chịu trách nhiệm nội dung

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 795 tr. : hình ảnh ; 24 cm

ISBN : 9786045773772

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Lê Thanh Nghị, 1911-1989. 2. Nhà chính trị -- Việt Nam -- Tiểu sử. 3. Nhà kinh tế -- Việt Nam -- Tiểu sử. 4. Nhà ngoại giao -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3953/2022
(13760/9)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top