loading

Sách, tuyển tập

Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước - Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại : kỷ yếu Hội thảo khoa học : lưu hành nội bộ

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 991 tr. ; 30 cm

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Chủ tịch -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3948/2022
(13917/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top