loading

Sách, tuyển tập

Những đồ vật quanh em = Stuff and toys / Lời : Linh Chi ; Minh họa : Quỳnh Rùa, Quỳnh Mỡ

Tác giả : Lời : Linh Chi ; Minh họa : Quỳnh Rùa, Quỳnh Mỡ

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : [14] tr. : hình vẽ màu ; 28 cm

ISBN : 9786047790869

Số phân loại : 372.21

Chủ đề : 1. Giáo dục trước tuổi đến trường. 2. Tiếng Anh -- Từ vựng. 3. Tiếng Việt -- Từ vựng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2757/2022
(K 240)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2758/2022
(K 240/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2759/2022
(K 240/2)
Đang được mượn
Top