loading

Sách, tuyển tập

Phong trào Duy Tân ở Bắc, Trung, Nam : biên khảo / Sơn Nam

Tác giả : Sơn Nam

Nhà xuất bản : Đông Phố]

Năm xuất bản : 1975

Nơi xuất bản : [Sài Gòn

Mô tả vật lý : 78 tr. ; 18 cm

Số phân loại : 959.703

Chủ đề : 1. Việt Nam -- Lịch sử -- 1858-1945.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 2292
Đang xử lý kỹ thuật
Top