loading

Sách, tuyển tập

This is Tết! / Written by Bùi Phương Tâm ; illustrated by Mai Ngô

Tác giả : Written by Bùi Phương Tâm ; illustrated by Mai Ngô

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 43 tr. : tranh vẽ màu ; 27 cm

ISBN : 9786042234115

Số phân loại : 895.9221

Chủ đề : 1. Thơ thiếu nhi. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNN 14/2022
(NV 283/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNN 15/2022
(NV 283/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNN 16/2022
(NV 283/3)
Đang được mượn
Top