loading

Sách, tuyển tập

Kiểm soát rác thải, bảo vệ môi trường / Jess French ; Minh Trang dịch

Tác giả : Jess French ; Minh Trang dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 72 tr. : minh họa màu ; 28 cm

ISBN : 9786045558553

Số phân loại : 363.7

Chủ đề : 1. Bảo tồn năng lượng. 2. Bảo vệ môi trường. 3. Tái chế (rác thải, ...).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2490/2022
(A 342/4)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2491/2022
(A 342/5)
Đang được mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2492/2022
(A 342/6)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top