loading

Luận án, luận văn

Analysing the influence of revenue management characteristics on customers' price fairness perception, price acceptance and switching intention in the service industry / Vũ Thị Minh Hằng

Tác giả : Vũ Thị Minh Hằng

Nhà xuất bản : Aix-Marseille University

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : [France]

Mô tả vật lý : 275 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 658.1554

Chủ đề : 1. Dịch vụ khách hàng. 2. Giá cả. 3. Luận án -- Pháp. 4. Quan hệ khách hàng. 5. Quản lý doanh thu. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27598
Đang xử lý kỹ thuật
Top