loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Outlier detection and class imbalance based on mass estimation integrated with evidential reasoning / Hoàng Anh

Tác giả : Hoàng Anh

Nhà xuất bản : Japan Advanced Institute of Science and Technology

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Japan

Mô tả vật lý : ix, 92 tờ : biểu đồ, sơ đồ màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 006.312

Chủ đề : 1. Khai thác dữ liệu. 2. Luận án -- Nhật Bản. 3. Lý thuyết Dempster-Shafer. 4. Tập dữ liệu. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27593
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27594 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top