loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Valuing teachers' flexibility, resourcefulness and proactivity in processes of educational change : investigating teachers' use of information and communication technology in English language teaching in secondary schools in Ben Tre province, Vietnam / Lê Hùng Vũ

Tác giả : Lê Hùng Vũ

Nhà xuất bản : University of Gloucestershire

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : [England]

Mô tả vật lý : xii, 263 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 371.1020959785

Chủ đề : 1. Cải cách giáo dục -- Việt Nam -- Bến Tre. 2. Giáo viên tiếng Anh -- Việt Nam -- Bến Tre. 3. Luận án -- Anh. 4. Tiếng Anh -- Dạy và học (Trung học) -- Chương trình hoạt động -- Việt Nam -- Bến Tre. 5. Tiếng Anh -- Dạy và học (Trung học) -- Giảng dạy bằng máy tính -- Việt Nam -- Bến Tre. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27586
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27587 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top