loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Valuing teachers' flexibility, resourcefulness and proactivity in processes of educational change : investigating teachers' use of information and communication technology in English language teaching in secondary schools in Ben Tre province, Vietnam / Lê Hùng Vũ

Tác giả : Lê Hùng Vũ

Nhà xuất bản : University of Gloucestershire

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : [England]

Mô tả vật lý : xii, 263 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 371.1020959785

Chủ đề : 1. Cải cách giáo dục -- Việt Nam -- Bến Tre. 2. Giáo viên tiếng Anh -- Việt Nam -- Bến Tre. 3. Luận án -- Anh. 4. Tiếng Anh -- Dạy và học (Trung học) -- Chương trình hoạt động -- Việt Nam -- Bến Tre. 5. Tiếng Anh -- Dạy và học (Trung học) -- Giảng dạy bằng máy tính -- Việt Nam -- Bến Tre. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27586
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27587 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top