loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chemical composition, functional properties, antimicrobial mechanism and extraction technology of essential oils from citrus peels and leaves / Phạm Thị Lan Chi

Tác giả : Phạm Thị Lan Chi

Nhà xuất bản : Ho Chi Minh City University of technology

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : xiii, 210, [35] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 664.024

Chủ đề : 1. Cây có múi -- Vi sinh vật. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Thực phẩm -- Công nghệ sinh học. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27583
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27584 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top