loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tục ngữ về đạo lý trong tiếng Trung (có so sánh với tiếng Việt) / Vương Bân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Công Đức, Trịnh Sâm

Tác giả : Vương Bân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Công Đức, Trịnh Sâm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [10], 200, [43] tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 410

Chủ đề : 1. Đạo đức học -- Trung Quốc. 2. Đạo đức học -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Ngôn ngữ học so sánh. 5. Tiếng Trung Quốc -- Ngữ nghĩa học. 6. Tiếng Việt -- Ngữ nghĩa học. 7. Tục ngữ Trung Quốc. 8. Tục ngữ Việt Nam. 9. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27580
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27581 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top