loading

Luận án, luận văn

Ngữ âm thổ ngữ Cao Lao Hạ góp phần nghiên cứu sự biến đổi phụ âm đầu của tiếng Việt / Nguyễn Thị Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Trí Giỏi

Tác giả : Nguyễn Thị Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Trí Giỏi

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. : bảng ; 21 cm

Số phân loại : 495.9227

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Tiếng Việt -- Ngữ âm -- Tóm tắt. 3. Tiếng Việt -- Phụ âm -- Tóm tắt. 4. Tiếng Việt -- Phương ngữ -- Việt Nam -- Quảng Bình -- Làng Cao Lao Hạ -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27579
Đang xử lý kỹ thuật
Top