loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ngữ âm thổ ngữ Cao Lao Hạ góp phần nghiên cứu sự biến đổi phụ âm đầu của tiếng Việt / Nguyễn Thị Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Trí Giỏi

Tác giả : Nguyễn Thị Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Trí Giỏi

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vii, 193, PL73, [38] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 495.9227

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Tiếng Việt -- Ngữ âm. 3. Tiếng Việt -- Phụ âm. 4. Tiếng Việt -- Phương ngữ -- Việt Nam -- Quảng Bình -- Làng Cao Lao Hạ. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27577
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27578 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top