loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Pháp luật về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại / Phạm Thị Diệp Hạnh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hải An, Mai Thị Tú Oanh

Tác giả : Phạm Thị Diệp Hạnh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hải An, Mai Thị Tú Oanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 175, [15] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 346.048

Chủ đề : 1. Bảo hộ thiết kế. 2. Bảo hộ thiết kế -- Việt Nam. 3. Luật kinh tế. 4. Luật thương mại. 5. Quyền sở hữu trí tuệ. 6. Quyền sở hữu trí tuệ -- Việt Nam. 7. Thương hiệu -- Luật và pháp chế. 8. Thương hiệu -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 9. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27574
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27575 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top