loading

Sách, tuyển tập

Disaster management : a disaster manager's handbook / W. Nick Carter

Tác giả : W. Nick Carter

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : 1991

Nơi xuất bản : Manila

Mô tả vật lý : xxi, 391 tr. : sơ đồ ; 23 cm

Chủ đề : 1. Cứu trợ tai họa. 2. Tai họa -- Quản lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 87/2002
(K09.10_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top