loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển doanh nghiệp tư nhân vùng Duyên Hải phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long, nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Bến Tre / Đỗ Thị Thu Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tiến Dũng, Tần Xuân Bảo

Tác giả : Đỗ Thị Thu Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tiến Dũng, Tần Xuân Bảo

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 213, [6] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.70959785

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp tư nhân -- Khía cạnh kinh tế -- Việt Nam -- Bến Tre. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27568
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27569 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top