loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nhận dạng và điều khiển hệ phi tuyến có trễ dùng mô hình fuzzy nhiều lớp kết hợp giải thuật tính toán mềm / Cao Văn Kiên ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Phạm Huy Ánh

Tác giả : Cao Văn Kiên ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Phạm Huy Ánh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 122, [31] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 003.75

Chủ đề : 1. Hệ phi tuyến -- Điều khiển tự động. 2. Hệ phi tuyến -- Xử lý dữ liệu. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Thuật toán mờ. 5. Toán học mờ. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27566
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27567 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top