loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Understand how and why consumers perceive and react to CSR in an Asian country : the case of Vietnam / Le Thi Hai Yen

Tác giả : Le Thi Hai Yen

Nhà xuất bản : Le Mans Université

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : [France]

Mô tả vật lý : 233, [53] tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 658.40809597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngành công nghiệp -- Khía cạnh xã hội -- Việt Nam. 3. Người tiêu dùng -- Quan điểm -- Việt Nam. 4. Trách nhiệm xã hội trong kinh doanh -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27556
Đang xử lý kỹ thuật
Top