loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Essays on market reaction and cryptocurrency / Huỳnh Lưu Đức Toàn ; Advisors : Mei Wang, Ralf Fended

Tác giả : Huỳnh Lưu Đức Toàn ; Advisors : Mei Wang, Ralf Fended

Nhà xuất bản : WHU - Otto Beisheim School of Management

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Vallendar, Germany

Mô tả vật lý : 94 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.178

Chủ đề : 1. Chuyển tiền bằng điện tử. 2. Luận án -- Đức. 3. Nghiên cứu thị trường. 4. Thị trường chứng khoán. 5. Tiền mã hóa. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27554
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27555 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top