loading

Luận án, luận văn

Sự thành công của hệ thống thông tin dưới góc nhìn giá trị kinh doanh của công nghệ thông tin / Nguyễn Duy Thanh ; Người hướng dẫn khoa học : Cao Hào Thi, Nguyễn Mạnh Tuân

Tác giả : Nguyễn Duy Thanh ; Người hướng dẫn khoa học : Cao Hào Thi, Nguyễn Mạnh Tuân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 658

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Quản lý nguồn thông tin -- Tóm tắt. 3. Quản trị kinh doanh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27562
Đang xử lý kỹ thuật
Top