loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Sự thành công của hệ thống thông tin dưới góc nhìn giá trị kinh doanh của công nghệ thông tin / Nguyễn Duy Thanh ; Người hướng dẫn khoa học : Cao Hào Thi, Nguyễn Mạnh Tuân

Tác giả : Nguyễn Duy Thanh ; Người hướng dẫn khoa học : Cao Hào Thi, Nguyễn Mạnh Tuân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xix, 194, xx-cxxxi, [38] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Quản lý nguồn thông tin. 3. Quản trị kinh doanh. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27560
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27561 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top