loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu khả năng vượt qua căng thẳng thanh khoản và tín dụng của Ngân hàng thương mại Việt Nam / Lê Thị Thanh Huyền ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đức Trung, Phạm Thị Thanh Xuân

Tác giả : Lê Thị Thanh Huyền ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đức Trung, Phạm Thị Thanh Xuân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 146, xxxi, [42] tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 332.109597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Quản lý rủi ro -- Việt Nam. 3. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam. 4. Quản trị ngân hàng -- Việt Nam. 5. Tín dụng ngân hàng -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27558
Đang xử lý kỹ thuật
Top