loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ở Việt Nam / Nguyễn Thanh Đoàn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Chí Hải

Tác giả : Nguyễn Thanh Đoàn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Chí Hải

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 197, xxxv tờ : biểu đồ màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.6725209597

Chủ đề : 1. Đầu tư công -- Chính sách nhà nước -- Việt Nam. 2. Doanh nghiệp -- Tài chính -- Việt Nam. 3. Ngân sách -- Việt Nam. 4. Quỹ đầu tư quốc gia -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27551
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27552 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top