loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu điều trị bệnh Alzheimer của các hợp chất tiềm năng bằng mô phỏng máy tính / Nguyễn Quốc Thái ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Xuân Lý, Huỳnh Quang Linh

Tác giả : Nguyễn Quốc Thái ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Xuân Lý, Huỳnh Quang Linh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 26 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 616.831

Chủ đề : 1. Bệnh Alzheimer -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 2. Bệnh Alzheimer -- Điều trị -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27550
Đang xử lý kỹ thuật
Top