loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu điều trị bệnh Alzheimer của các hợp chất tiềm năng bằng mô phỏng máy tính / Nguyễn Quốc Thái ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Xuân Lý, Huỳnh Quang Linh

Tác giả : Nguyễn Quốc Thái ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Xuân Lý, Huỳnh Quang Linh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvii, 149, [34] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 616.831

Chủ đề : 1. Bệnh Alzheimer -- Chẩn đoán. 2. Bệnh Alzheimer -- Điều trị. 3. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27548
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27549 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top