loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Giảm nghèo với cách tiếp cận nghèo đa chiều ở vùng Đông Nam bộ / Trần Thị Sen ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Trọng Viện, Lưu Thị Kim Hoa

Tác giả : Trần Thị Sen ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Trọng Viện, Lưu Thị Kim Hoa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 152, [32] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 330.95977

Chủ đề : 1. Đông Nam bộ (Việt Nam) -- Điều kiện kinh tế. 2. Đông Nam bộ (Việt Nam) -- Điều kiện xã hội. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27545
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27546 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top