loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Giảm nghèo với cách tiếp cận nghèo đa chiều ở vùng Đông Nam bộ / Trần Thị Sen ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Trọng Viện, Lưu Thị Kim Hoa

Tác giả : Trần Thị Sen ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Trọng Viện, Lưu Thị Kim Hoa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 152, [32] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 330.95977

Chủ đề : 1. Đông Nam bộ (Việt Nam) -- Điều kiện kinh tế. 2. Đông Nam bộ (Việt Nam) -- Điều kiện xã hội. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27545
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27546 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top