loading

Luận án, luận văn

Sử dụng công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam / Trần Chí Chinh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Nhung

Tác giả : Trần Chí Chinh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Nhung

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [12], xiv, 160, cxxix, [34] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 332.109597

Chủ đề : 1. Công cụ phái sinh tín dụng -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Quản trị rủi ro -- Việt Nam. 4. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam. 5. Tín dụng ngân hàng -- Việt Nam -- Quản lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27543
Đang xử lý kỹ thuật
Top