loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tầng lớp trung lưu tại thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thu Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Thế Cường

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Thế Cường

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [xi], 181, [131] tờ : bảng, biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 305.550959779

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Tầng lớp trung lưu -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Điều kiện kinh tế. 3. Tầng lớp trung lưu -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Điều kiện xã hội. 4. Tầng lớp trung lưu -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Đời sống xã hội và tập quán. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27540
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27541 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top