loading

Sách, tuyển tập

Tháng tám trời mạnh thu / Nguyễn Văn Nguyễn ; Nguyễn Thành sưu tầm và tuyển chọn

Tác giả : Nguyễn Văn Nguyễn ; Nguyễn Thành sưu tầm và tuyển chọn

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 465 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92209

Chủ đề : 1. Danh nhân -- Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 166/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 167/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top