loading

Sách, tuyển tập

Tây du ký : tiểu thuyết chương hồi. T.3 / Ngô Thừa Ân ; Thụy Đình dịch ; Chu Thiên hiệu đính

Tác giả : Ngô Thừa Ân ; Thụy Đình dịch ; Chu Thiên hiệu đính

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 503 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786046993360

Số phân loại : 895.1346

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 16. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 16.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 3593/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 3594/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 3595/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top