loading

Sách, tuyển tập

Xin lỗi, em chỉ là con đĩ / Tào Đình ; Đỗ Thu Thủy dịch

Tác giả : Tào Đình ; Đỗ Thu Thủy dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 211 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786049631863

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 556/2022
(VH 1887/6)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 557/2022
(VH 1887/7)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 558/2022
(VH 1887/8)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top