loading

Sách, tuyển tập

Giết con chim nhại / Harper Lee ; Huỳnh Kim Oanh, Phạm Viêm Phương dịch

Tác giả : Harper Lee ; Huỳnh Kim Oanh, Phạm Viêm Phương dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 419 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043198461

Số phân loại : 813.54

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3576/2022
(VH 286)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3577/2022
(VH 287)
Đang được mượn
Top