loading

Sách, tuyển tập

Tường vi đêm đầu tiên. T,1 / Minh Hiểu Khê ; Nguyễn Thành Phước dịch

Tác giả : Minh Hiểu Khê ; Nguyễn Thành Phước dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 474 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046946748

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 3452/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 3453/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 3454/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top