loading

Sách, tuyển tập

Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. T.6B / Âu Dương Mặc Tâm ; Trần Thúy Hiền dịch

Tác giả : Âu Dương Mặc Tâm ; Trần Thúy Hiền dịch

Nhà xuất bản : Thời đại

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 459 tr ; 21 cm

ISBN : 9786045967881

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 3440/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 3441/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 3442/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top