loading

Sách, tuyển tập

Truyền thông về biến đổi khí hậu / Lương Thị Thành Vinh

Tác giả : Lương Thị Thành Vinh

Nhà xuất bản : Đại học Vinh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Nghệ An

Mô tả vật lý : 243 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786049236174

Số phân loại : 363.7

Chủ đề : 1. Bảo vệ môi trường. 2. Biến đổi khí hậu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3387/2022
(5388/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3388/2022
(5388/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top