loading

Sách, tuyển tập

Kinh nghiệm dân gian về phòng chống thiên tai, lũ lụt của cư dân vùng Sông La (Đức Thọ, Hà Tĩnh) / Phan Thư Hiền sưu tầm, khảo cứu

Tác giả : Phan Thư Hiền sưu tầm, khảo cứu

Nhà xuất bản : Đại học Vinh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Nghệ An

Mô tả vật lý : 375 tr. : hình ảnh ; 21 cm

ISBN : 9786049236143

Số phân loại : 363.340959743

Chủ đề : 1. Lũ lụt -- Việt Nam -- Hà Tĩnh -- Đức Thọ -- Phòng chống. 2. Thiên tai -- Việt Nam -- Hà Tĩnh -- Đức Thọ -- Phòng chống.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3385/2022
(5341/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3386/2022
(5341/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top