loading

Sách, tuyển tập

Pháp luật về bảo vệ quyền của trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em / Phạm Thị Huyền Sang chủ biên, Trần Thị Vân Trà, Nguyễn Thị Thanh

Tác giả : Phạm Thị Huyền Sang chủ biên, Trần Thị Vân Trà, Nguyễn Thị Thanh

Nhà xuất bản : Đại học Vinh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Nghệ An

Mô tả vật lý : 326 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786049236150

Số phân loại : 342.59708772

Chủ đề : 1. Quyền trẻ em -- Việt Nam. 2. Trẻ em -- Bạo lực đối với trẻ em -- Việt Nam -- Phòng ngừa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3379/2022
(PL 146/6)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3380/2022
(PL 146/7)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top