loading

Sách, tuyển tập

Quán quen, đường cũ, trường xưa : tản văn / Lưu Cẩm Vân

Tác giả : Lưu Cẩm Vân

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 207 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786043476934

Số phân loại : 895.9228408

Chủ đề : 1. Tản văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3376/2022
(VH 6215/6)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3377/2022
(VH 6215/7)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3378/2022
(VH 6215/8)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top