loading

Sách, tuyển tập

Văn học dân gian An Giang : khảo luận và sưu tầm / Chủ nhiệm đề tài kiêm chủ biên : Huỳnh Công Tín

Tác giả : Chủ nhiệm đề tài kiêm chủ biên : Huỳnh Công Tín

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1343 tr. : tranh ảnh màu ; 24 cm

ISBN : 9786040279583

Số phân loại : 390.0959791

Chủ đề : 1. Văn hóa dân gian Việt Nam -- Việt Nam -- An Giang. 2. Văn hóa dân gian -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3331/2022
(6298/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top