loading

Sách, tuyển tập

Thầy bắt ma : tiểu thuyết. T.2, Quỷ thành yêu pháp / Vương Văn Kiệt ; Nguyễn Đức Vịnh dịch

Tác giả : Vương Văn Kiệt ; Nguyễn Đức Vịnh dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 447 tr. ; 23 cm

ISBN : 9786046993674

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 3. Tiểu thuyết.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 3265/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 3266/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 3267/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top