loading

Sách, tuyển tập

Món canh bốn mùa - Mùa hạ / Ngọc Khánh

Tác giả : Ngọc Khánh

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 95 tr. : tranh ảnh màu ; 25 cm

Số phân loại : 641.813

Chủ đề : 1. Món canh. 2. Nấu ăn theo mùa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3236/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3237/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3238/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top