loading

Sách, tuyển tập

Đôi giày rạp xiếc / Noel Streatfeild ; Hàn Băng Vũ dịch

Tác giả : Noel Streatfeild ; Hàn Băng Vũ dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 403 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043490046

Số phân loại : 823.912

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Văn học Anh -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2366/2022
(C 329/9)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2367/2022
(C 329/10)
Đang được mượn
Top