loading

Sách, tuyển tập

Đôi giày sân khấu / Noel Streatfeild ; Mỹ Linh dịch

Tác giả : Noel Streatfeild ; Mỹ Linh dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 427 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043490008

Số phân loại : 823.912

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Văn học Anh -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2362/2022
(C 329/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2363/2022
(C 329/6)
Đang được mượn
Top