loading

Sách, tuyển tập

Sóng thời gian : thơ / Nguyễn Trọng Nghĩa

Tác giả : Nguyễn Trọng Nghĩa

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 115 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTP 2215
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top