loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Efficient production of single-chain Fv antibody using recombinant Escherichia coli by DO-stat fed-batch culture / Nguyễn Hiếu Nghĩa

Tác giả : Nguyễn Hiếu Nghĩa

Nhà xuất bản : Kyoto Institute of Technology

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Kyoto, Japan

Mô tả vật lý : ix, 128 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 660.6

Chủ đề : 1. Công nghệ sinh học. 2. Escherichia coli. 3. Hóa học vật liệu. 4. Kháng thể đơn dòng. 5. Luận án -- Nhật Bản. 6. Protein tái tổ hợp -- Phân tích. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27531
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27532 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top