loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quá trình hình thành và phát triển hệ thống giao thông ở Nam Kỳ (1862-1945) / Bành Thị Hằng Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Minh Oanh, Lê Hữu Phước

Tác giả : Bành Thị Hằng Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Minh Oanh, Lê Hữu Phước

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [8], 191, 43 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 388.095977

Chủ đề : 1. Giao thông -- Việt Nam -- Nam Kỳ -- 1862-1945. 2. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27524
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27525 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top