loading

Luận án, luận văn

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam / Lữ Phi Nga ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Thanh Hà

Tác giả : Lữ Phi Nga ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Thanh Hà

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, [221] tờ : bảng, biểu đồ ; 30 cm

Số phân loại : 332.109597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam. 3. Vốn ngân hàng -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 27522
(K07.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top