loading

Luận án, luận văn

Ứng dụng mô hình camels trong kiểm định các yếu tố tác động đến tăng trưởng cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam / Nguyễn Hoàng Diệu Hiền ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Văn Dân

Tác giả : Nguyễn Hoàng Diệu Hiền ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Văn Dân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, 125, [22] tờ : bảng, biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 332.1709597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam. 3. Vay ngân hàng -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 27518
(K07.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top