loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá nhân : nghiên cứu tại các ngân hàng thương mại / Nguyễn Thị Cẩm Phú ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Anh Minh, Trần Đăng Khoa

Tác giả : Nguyễn Thị Cẩm Phú ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Anh Minh, Trần Đăng Khoa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Lạc Hồng

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : [11], [228], [86] tờ : bảng, sơ đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658

Chủ đề : 1. Dịch vụ ngân hàng trực tuyến -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam. 4. Quản trị kinh doanh. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27515
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27516 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top