loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá nhân : nghiên cứu tại các ngân hàng thương mại / Nguyễn Thị Cẩm Phú ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Anh Minh, Trần Đăng Khoa

Tác giả : Nguyễn Thị Cẩm Phú ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Anh Minh, Trần Đăng Khoa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Lạc Hồng

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : [11], [228], [86] tờ : bảng, sơ đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658

Chủ đề : 1. Dịch vụ ngân hàng trực tuyến -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam. 4. Quản trị kinh doanh. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 27515
(K07.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top